Vychodilová Marcela

Dolní 437/39
Štěpánov
783 13
+420 604 471 323
vasepecovatelka@email.cz

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Anketa

Odkud jste se dověděli o našich stránkách?

Celkový počet hlasů: 1341

CENÍK

SLUŽBY PRO SENIORY

Administrace za zavedení a ukončení služby .....................zdarma

Služby pro seniory jsou účtovány hodinově nebo dle úkonů.

 Výše úhrady za služby činí :

  • rozvoz obědů po Štěpánově....................25,- / jídlonosič
  • nákup do tašky.........................................60,- / úkon / 10 položek
  • velký nákup ............................................180,-/úkon  / 10 a více položek
  • dny pracovní.....................…...................150,-/hod
  • dny pracovního klidu+svátky ……..……..170,-/hod

Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, nejméně  1/4 hod.

Čas strávený dopravou ke klientovi se zakalkuluje do hodinové sazby za úkony, nejméně však 5  minut. 

Ke každé službě je účtováno dopravné.

Nejsme plátci DPH.